बुधवार, डिसेंबर १०, २००८

शिव वडा विक्रेत्यास पत्र

मित्रहो, तुम्ही शिव वडा बद्दल ऐकले असेलच। नसेल तर गूगल वर शोधा नक्की कळेल

तर, शिव वडा विक्रेत्यास प्रेरणा देण्या साठी हे एक पत्र आहे. काल्पनिक आहे, पण वाचकांनी वाचून आपल्या प्रतिक्रिया कळवाव्यात.

शिव-वडा विक्रेत्यास पत्र**,+

गरम वड्यास आठवावे । जीवित्व तृणवत्‌ मानावें ॥
इहलोकीं परलोकीं रहावें । शिव-वडा रुपें ॥१॥

शिव-वडाचा खप चालिला । म्हणजे कार्यभाग आटोपला ॥
वडा ठायीं ठायीं तुंबला । म्हणजे तोटा ॥२॥

आहे तितुके वडे खपवावें । पुढे आणिक वाढवावें ।
शिव-वडामय करावें । जगा मध्यें ॥३॥

राज्यामधील सकळ लोक । वडा देऊन करावे ग्राहक ॥
लोकांमनी इतर पाक । उपजोचिं नयें ॥४॥

सेनाप्रमुखांचे पाठिंबा देणे । सेनाप्रमुखांचे प्रोत्साहन देणे॥
सेनाप्रमुखांचे उचलून धरणे । शिव-वड्याला ॥५॥

शिव-वड्याची आठवावी चव । शिव-वड्याचा आठवावा ग्राहक-बांधव ॥
शिव-वड्याचा वाढता प्रभाव । भूमंडळी ॥६॥

त्याहून करावे विशेष । तयांसी म्हणावे शिव-वडाधीश ॥
याउपरी विशेष । काय लिहावें ॥७॥


**हे पत्र काल्पनिक असून असं पत्र लिहून कुणाचं मन अथवा भावना दुखवायचा हेतु अजिबात नाही.

+ ह्या पत्राची प्रेरणा समर्थ रामदासांनी संभाजी महाराजांना लिहिलेल्या पत्रातून घेतली आहे.
शिव वडा विक्रेत्यास पत्रSocialTwist Tell-a-Friend

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: